Køge Mandskor fylder 50 år.

Lørdag den 5. marts 1955 fejrer Køge Mandskor 50 års jubilæum ved en festaften med damer. Grundlaget for Køge Mandskor var en dobbeltkvartet, der holdt sangøvelser i bagermester Schlosshauers lysthus i haven i Vestergade 15.
Senere flyttede man til restaurant “Casino”. I dag synger man på Odd-Fellowgården.
Slagtermester Peter Svendsen, der har været medlem i 46 år, fortæller om korets tilblivelse, de skiftende formænd og dirigenter. (Se særlig omtale nedenfor)
Det første kor blev lagt af en dobbeltkvartet bestående af bagermester H. Schlosshauer,
guldsmed Hoppe, arrestforvarer J. Ravn, bogtrykker Andersen, malermester H. Østed,
urmager S. Jacobsen, værkfører Oluf Olsen og M. Nielsen.
(1 spalte – ØF 22. februar 1955 side 4)
I avisen den 26. februar 1955 bringes et større interview med Peter Svendsen om korets oplevelser – bl. a. om en optræden i Roskilde, hvor tribunen styrtede sammen.
(2 spalter)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.