Køge-Malmø-rutens aftenture blev en succes

Nu har Køge-Malmø Linietrafiks skib “Østersøen” præget havnebilledet i Køge Havn i en uge. Passagerantallet på dagturene har været jævnt stigende siden starten, hvor man kun sejlede med 30 – 40 passagerer.
Aftenturene har været en udpræget succes. Til i aften den 1. november 1958 er der solgt 400 billetter. (ØF 1. november 1958 side 4)