Køge kooperative Husmoderforenings 15 års jubilæum den 3. 2. 1952

Stiftelsesfesten blev holdt den 3. februar på Hotel Hafnia, hvor formanden Kristiane Petersen bød velkommen. I referatet står der: “Mange damer og deres mænd var mødt op”. Folketingsmedlem fru Nina Andersen holdt festtalen bl. a. om mulige maskinvaskerier, hvor familen kan vaske hurtigere end i de gamle vaskehuse; også spørgsmålet om fælleskøkkener blev bragt frem. Bagefter var der kaffe, pakkeauktion og bal.
(ØF 4. februar, s. 4)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.