Køge kooperative Husmoderforenings 15 års jubilæum den 3. 2. 1952

Stiftelsesfesten blev holdt den 3. februar på Hotel Hafnia, hvor formanden Kristiane Petersen bød velkommen. I referatet står der: “Mange damer og deres mænd var mødt op”. Folketingsmedlem fru Nina Andersen holdt festtalen bl. a. om mulige maskinvaskerier, hvor familen kan vaske hurtigere end i de gamle vaskehuse; også spørgsmålet om fælleskøkkener blev bragt frem. Bagefter var der kaffe, pakkeauktion og bal.
(ØF 4. februar, s. 4)