Køge kommune – annonce

Annonce:
På en del af de arealer ved Egøjevej, som havekolonien “Robenheje” for tiden benytter, påtænker Køge kommune eventuelt at opføre nogle rækkehuse med videresalg for øje.
I denne anledning opfordres eventuelle interesserede af rette henvendelse til kæmnerkontoret, hvor oplysninger om byggeriet kan fås. (ØF 18. december side 9)