Køge Karneval 1958 blev en fest, som ikke overgås af noget

Overskrifter:
Festen blev en enestående god propaganda for Køge by.
Josephine Baker var begejstret. Masser af folk, men de holdt på pengene.
Karnevalets entrekontrol svigtede – tilstrømningen var større end ved forrige karneval, men overskuddet af entreindtægter bliver antagelig nær det halve.
Stor forskel på lørdagens og søndagens publikum – lørdag var præget af “fugtige” gæster mens søndag var en familiedag med mange bortkomne børn.
(ØF 7. juli 1958 – hele side 4)