Køge har tredje laveste skatteprocent af landets købstæder

Ligningsarbejdet er afsluttet og skatteprocenten beregnet efter de nye regler.
“Kommunale Efterretninger” bringer en fortegnelse over købstædernes skatteprocenter for 1959-60. Den laveste er Kerteminde med 13,2%, Køge er tredielavest med 13,5%.
Til sammenligning ligger Ringsted på 14,4, Roskilde på 15,4 til sidst Svaneke med 23,4 og Aakirkeby med 25,1%. (ØF 4. maj 1959 side 4)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.