Køge-Fonden og Køge-Fondens Venner

1958 bragte god gang i arbejdet med at opbygge Køge Byarkiv.
På generalforsamlingen i Køge-Fondens Venner i går den 21. april 1959 berettede formanden, skoleinspektør P. A. Klein blandt andet:
“I 1958 var der god gang i Byarkivet. Man havde modtaget omkring 30 bind af forskellig art, protokoller og lignende, 120 mapper og 675 billeder af afdøde og nulevende køgensere.
Ca. 150 mennesker har ydet disse bidrag, som vil være til gavn for senere tiders slægtsforskning.” (ØF 22. april 1959 side 4 – 1 spalte)