Bogen “Køge Bys Historie”

Bogen “Køge Bys Historie”, der blev udgivet af Turistforeningen for Køge og Omegn ved Victor Hermansen og Povl Engelstoft, forelå i subskription. Den blev trykt i 2.000 eksemplarer.