Køge Bys Historie

Lokalhistorikeren, lærer Anders Petersen, Vallø, som arbejdede på værket “Kjøge Byes Historie”, fik af kommunen sine udgifter, gennem 3 år, til papir o.l. dækket med i alt  413 kr. og 34 øre.