Køge Bys Historie

Lokalhistorikeren, lærer Anders Petersen, Vallø, som arbejdede på værket “Kjøge Byes Historie”, fik af kommunen sine udgifter, gennem 3 år, til papir o.l. dækket med i alt  413 kr. og 34 øre.

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.