Køge-bussserne indtager ikke en særstilling i trafikken

Køge-busserne indtager ikke en særstilling i trafikken.
En klar udtalelse fra politimester Vagn Bro angående de mange klager fra motorførere over, at Køge-busserne kører for hurtigt på hovedvej 2. Der er indkommet flere klager over bussernes hastigheder, f. eks. skriver en klager:
“Mandag den 22. juni (1959) kørte jeg ved 16-tiden med 70 km. i timen mod Køge, da en Køge-bus overhalede. Jeg lagde mig efter den og konstaterede, at farten var 85 km. i timen. Politimesteren har nu indskærpet overfor driftsledelsen for Køge – Valby ruten, at DSB ikke i nogen som helst retning har særstatus. Fartbegrænsningen er 60 km. i timen.
(ØF 9. juli 1959 side 4)