Køge Borger- og Håndværkerforening – “Manneaften”.

Annonce:
Tirsdag den 17. marts 1953 kl. 18,oo på Teaterbygningen, “Manneaften”: Sildeanretning, ribbensteg og ost. Bagefter kortspil.
P.b.v
Søndergaard Nielsen /
Oscar Hansen

(ØF 11. marts 1953 side 5)