Køge Borger- og Håndværkerforening – “Manneaften”.

Annonce:
Tirsdag den 17. marts 1953 kl. 18,oo på Teaterbygningen, “Manneaften”: Sildeanretning, ribbensteg og ost. Bagefter kortspil.
P.b.v
Søndergaard Nielsen /
Oscar Hansen

(ØF 11. marts 1953 side 5)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.