Køer spiser bananer, appelsiner og citroner

Affald fra A/S Københavns Pektinfabrik har hjulpet mange landmænd på Køge-egnen over sommerens fodersituation. “Nød lærer nøgen kvinde at spinde”. Mangel på foder i den tørre forsommer har fået landmændene til at se sig om efter andre fodermuligheder, da græsset påmarkerne slap op. Det viste sig, at da A/S Københavns Pektinfabrik havde en mængde affald fra bananer, appelsiner og citroner, som de gerne ville af med, fandt man på at prøve det som foder. (øF 11. august 1960 side 1 – 2 halve spalter)