Skib forliste i Køge Bugt

En svensk motorgalease på 140 tons sank i december i Køge Bugt med en last af råjern. Vraget af skibet (“Martha” af Stora Kornö) blev fundet 7 sømil øst for Køge., og de 4 mand, der havde været ombord, var alle omkommet ved forliset, som eksperter mente kunne skyldes en mine.