Køge-julekort, Aage Sewerin udsender 3 nye julekort.

Aage Sewerin, Køge har udsendt 3 nye julekort. De er udført som træsnit og forestiller Køge kirke set fra øst, en granskov i snedragt og et landskab med krat.
Kortene er trykt i 3 farver, hvilket kræver et stort arbejde. (ØD 15. december side 4)
Annonce fra Erhard Jensens boghandel side 5.