Kappestrid

Kong Valdemar Atterdag lod afholde en “storstilet” turnering ved Køge. Disse turneringer blev afholdt for at samle alle våbenføre mænd til fredelig kappestrid, men vel mest for at advare eventuelle angribere.