Jubilæum i Køge Lottekorps – 10 år

Danmarks Lottekorps, Køge kreds fejrede i aftes den 9. april 1956 10 års jubilæum i “Kassematten” på gummifabriken. Lotterne vil stå rede, hvis ulykken skulle ske,, udtalte korpsets leder Eva Madsen.
Kredsens tidligere leder gennem 8 år, fru Dora Wørzner, indledte festen med en historisk oversigt over de 10 år. Borgmester Niels Albrechtsen takkede lotterne og udtalte blandt andet: “Vi skal stadig være på vagt”.
Øvrige talere: politimester Vagn Bro, distriktsmontør Bredo Sørensen fra hjemmeværnsflotillen og ingeniør Møller fra hjemmeværnet takkede for godt samarbejde. (Østsj. Soc. Demokrat 10. april 1956 side 5) (2 halve spalter)