Jubilæum i Køge Lottekorps – 10 år

Danmarks Lottekorps, Køge kreds fejrede i aftes den 9. april 1956 10 års jubilæum i “Kassematten” på gummifabriken. Lotterne vil stå rede, hvis ulykken skulle ske,, udtalte korpsets leder Eva Madsen.
Kredsens tidligere leder gennem 8 år, fru Dora Wørzner, indledte festen med en historisk oversigt over de 10 år. Borgmester Niels Albrechtsen takkede lotterne og udtalte blandt andet: “Vi skal stadig være på vagt”.
Øvrige talere: politimester Vagn Bro, distriktsmontør Bredo Sørensen fra hjemmeværnsflotillen og ingeniør Møller fra hjemmeværnet takkede for godt samarbejde. (Østsj. Soc. Demokrat 10. april 1956 side 5) (2 halve spalter)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.