Isbryderen “Store Bjørn”‘s Køge-besøg var søndagens begivenhed.

I går søndag den 5. februar 1956 fulgte tusinder fra Havnen og Nordmolen isbryderen “Store Bjørn”‘s arbejde med at få 3 skibe gennem isen, som strakte sig 4 km. ud i Køge Bugt: det varer 3 timer at komme ud til iskanten. Det koster 12.000 kr. om dagen at holde isbryderen i drift og kan i hårde isforhold bruge op til 50 tons olie i døgnet.
En medarbejder fra Østsjællands Folkeblad havde fået tilladelse til at sejle med isbryderen fra København til Køge.
(Der er en beretning på 2 spalter + 2 billeder i ØF 6. februar 1956 side 3)