Ingen snyd med mål og vægt

Køges politi fik i Maj dette år ordre om at kontrollere alle forretningers metermål og vægte for at se, om de handlende ad denne vej skaffede sig en ekstra indtjening. Politiet regnede med at kunne kontrollere 250 forretninger om året ved siden af deres andre opgaver – kontrollen ville derfor tage 4 år at gennemføre.