Ingen snaps til fattiglemmerne

Notits fra Østsjællands Folkeblad:

“I Kjøge Byraads Møde i Gaar, meddelte Fattigudvalgets Formand, Materialist A. Nielsen, at Lemmerne paa Fattigaarden under 60 Aar, ikke mere ville faa udleveret Snaps” .