Inflation

Inflationen var så voldsom, at en tønde rug, der i
1809 kostede 5 rdl. og 66 sk. i
1811 ” 8 rdl. og 64 sk. og i
1812 ” 17 rdl. og 5 sk. nu i
1813 ” 27 rdl. og 76 sk.