Indflytningen i Køge Social Filantropiske Boligselskab forsinkes.

Køge Socialfilantropiske Boligselskabs byggeri ved Vordingborgvej er blevet en del forsinket – først og fremmest på grund af de forlængede ferier. Forsinkelsen påvirker 16 familier med et par måneder. Alle lejerne på nær en familie har fået forlænget deres gamle lejemål. Den sidste familie har nu også “fået tag over hovedet”.
(ØF 22. juli 1953 side 4)