Ildebrand på Torvet

Fra Kjøge Avis den 24. Marts:

“Klokken 3 1/2 i Morges opstod der Storbrand i Købmand Schmellings Brændevinsbrænderi paa Torvet. (Nr. 9) Baade For- og Bagbygninger nedbrændte til Grunden. Kreaturbestanden reddedes. 60 Pund Krudt, der laa paa Loftet eksploderede uden at anrette nogen Skade”.