Ildebrand på Torvet

Fra Kjøge Avis den 24. Marts:

“Klokken 3 1/2 i Morges opstod der Storbrand i Købmand Schmellings Brændevinsbrænderi paa Torvet. (Nr. 9) Baade For- og Bagbygninger nedbrændte til Grunden. Kreaturbestanden reddedes. 60 Pund Krudt, der laa paa Loftet eksploderede uden at anrette nogen Skade”.

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.