Igangsætningstilladelse til gymnasiebyggeri er givet

Boligministeriet har givet igangsætningstilladelse til gymnasiebyggeriet blev det oplyst på byrådsmødet i aftes den 5. december 1961.
Undervisningen vil være i gang ved næste skoleårs begyndelse på Søndre Skole.
Det oplyses, at rektorboligen på 160 m2 vil koste 145.000 kroner.
(ØF 6. december 1961 side 4 – artikel over 3 spalter)