Hyldest til Køge Roklub ved 50 års jubilæet

Køge Roklubs 50 års jubilæum den 29.august 1961 blev holdt lørdag den 2.september 1961 ved roklubbens bådehus i Køge Havn.
Der blev holdt dåb over 2 kaproningsbåde: “Werner S.” efter stifter Werner Schrøder og “K. R.”, der står for Køge Roklub – blev døbt af politimester Vagn Bro.
Der var over 200 deltagere i jubilæumsmiddagen, der blev holdt på Teaterbygningen.
Flere kendte personer var på talerstolen. Formanden Gudmund Christiansen takkede til sidst for de mange taler og gaver. (ØF 4. september 1961 side 7 – 2 spalter)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.