Hjemmeværnsflotillens kutter står ud på togt.

Chefen for hjemmeværnsflotillen i Køge, telefonmester H. U. F. Hansen fortæller i et længere interview om arbejdet i flotillen og ønsker for fremtiden.
Vedrørende uddannelsen er der 24 timers pligtig tjeneste om året. Der er 3 mand, der har bestået kystskipperprøven.
Hjemmeværnsflotillens kutter står den 12. juli ud på sommerens togt.
“Vor ønskedrøm er et togt, hvor vi ikke er bundet til hjemlig havn” udtaler H. U. F. Hansen (ØF 9. juli 1952 s. 3)