Hjælp til ubemidlede enker.

Vi har modtaget:
Køge-afdelingen af landsforeningen “Hjælp til ubemidlede enker” henleder igen i år opmærksomheden på sin eksistens. Foreningen modtager meget gerne nye medlemmer, og da bidraget er efter behag, vil selv ringe beløb blive modtaget med glæde. Enhver, der søger hjælp, bedes henvende sig til kredsforstanderinden, fru overretssagfører Olsen, Torvet 12, Køge eller for landets vedkommende hos fru forpagter Abel, Gl. Lellinge.
Med tak for optagelsen
Erna Olsen
(ØF 24. september 1955 side 4)