Haveforeningen “Robenheje” har sunget sit sidste vers

Haveforeningen “Robenheje” eksisterer ikke mere. På en ekstraordinær generalforsamling i går den 23. april 1961 blev det besluttet at opløse haveforeningen.
Der var kun 11 medlemmer, der var mødt op ud af 125 medlemmer.
Foreningens kontante midler på 2.400 kroner blev vedtaget at skulle gå til lokale institutioner. Foreningens protokol skulle overdrages til Køge Byarkiv.
(ØF 24. april 1961 side 4 – 2 spalter)