Halprojekt til kr. 265.000 (“skrabet”)

Idrætsringen har sendt et overslag over den “skrabede” hal til Køge byråd.
Der regnes med et driftsoverskud, og anlægsudgifterne er bragt ned fra kr. 400.000 til kr. 265.000. Der spares på opvarmning af hallen, udvidet ventilation, sanitetsforhold og isolering af loft. Sportsmændene vil ved selv at grave og støbe grunden spare
kr. 15,000.
(ØF 12. februar, s. 3)