Haandværkerskolen

Uddrag af læserbrev i Kjøge Avis:

“I en By med ikkun omtrent 2.500 Indvaanere, er det en Glæde at se Haandværkerskolen, hvor saa mange nyde Undervisningen. Søndag den 22. November var der om Eftermiddagen fra Klokken 2 til 4, 27 Læredrenge i Tegning og 15 i Skrive- og Regneklassen, og Mandag Aften fra 7 til 9, 32 Elever”.

(Skolen var beliggende i Kirkestræde 9).