God dansk muldjord sænkes via Køge Havn i bugten.

Uddybningsfartøjet “Fjorden” er i færd med at fjerne mange tusinde kubikmeter slam fra Køge Havns bund. God dansk muldjord, som Køge Å har hentet helt oppe fra den anden side af Bjæverskov og tabt i Køge Havn. Slammet samles op i pramme og sejles ud i Køge Bugt. Der skal alene i denne omgang flyttes 16.000 kubikmeter.
Artiklen er på 3 spalter m/billede. (ØF 27. august 1955 side 3)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.