Gennemsnitsindtjeningen 1950

I gennemsnit tjente de skatteydende køgenserne 5738 kr. i 1950. Dette lå under f.eks. Skanderborg, der var helt oppe på 7868 kr., men over f.eks. Svaneke (Bornholm), der var nede på 3472 kr. i gennemsnit.