Gasværkets kapacitet fordoblet

Køge Gasværk gennemførte i august en teleskopering på gasværket, hvor der sattes en jerncylinder uden om værkets gasklokke – derigennem blev værkets kapacitet fordoblet fra 2000 kubikmeter gas til 4000 kubikmeter gas. Indtil da havde teleskopering kun været prøvet i Australien.