Forsvarsbrødrene blev stærkt hyldet på jubilæumsdagen

De danske Forsvarsbrødre for Køge og Omegn holdt i aftes mandag den 7.september 1959 75 års jubilæum på Teaterbygningen. Begivenhederne begyndte allerede i lørdags den 5. september 1959, hvor adoptionsskibet, kystjageren “Huitfeldt” anløb Køge Havn.
Mandag eftermiddag var der reception på Teaterbygningen og om aftenen festmiddag, hvor blandt andre repræsentanter fra befalingsmænd og menige fra “Huitfeldt” deltog.
Talere: Formanden Jens Chr. Breum bød velkommen, Oberst Folmer Petersen, Roskilde talte for kongen, politimester Vagn Bro talte for flaget og fædrelandet. Tidligere formand, overtelefonmontør H. U. F. Hansen talte for damerne.
Øvrige talere: Oliver Sandberg, præsident for De danske Forsvarsbrødres selskab, orlogskaptajn Georg Smidt Jensen, Bent Steenberg og Jean Larsen.
(ØF 8. september 1959 side 6)