Forretningsoverdragelse

Annonce:
Tirsdag den 31. januar 1961 overdrager jeg den af mig drevne forretning –
“Knuds Bageri”, Nørregade 108, Køge til bagermester Benny Christiansen og takker hermed alle mine kunder for tilliden.
Ærbødigst Knud A. Larsen
I henhold til ovenstående anbefaler jeg mig til alle,
såvel gamle som nye kunder med 1. kl.s varer.
Ærbødigst Benny Christiansen, Telefon Køge 358
(ØF 30. januar 1961 side 7)