Forretningsoverdragelse

Annonce:
Idet jeg takker for den tillid, der gennem de mange år er vist min afdøde fader, snedkermester Carl Jensen, Køge, vil jeg efter bedste evne søge at føre forretningen videre på samme solide grundlag under navnet:
Carl Jensen og Søn.
Køge den 22.november 1961.
Ernst Jensen.
(ØF 23. november 1961 side 10)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.