Forretningsoverdragelse

Annonce:
Idet jeg takker for den tillid, der gennem de mange år er vist min afdøde fader, snedkermester Carl Jensen, Køge, vil jeg efter bedste evne søge at føre forretningen videre på samme solide grundlag under navnet:
Carl Jensen og Søn.
Køge den 22.november 1961.
Ernst Jensen.
(ØF 23. november 1961 side 10)