Forretningsfører i Køge Sygekasse forlader Køge.

Forretningsfører Axel Pedersen, Køge Sygekasse tiltræder fra 1. december 1954 en stilling som bogholder ved Sygekassen “Roskilde”. Axel Pedersen har været ved Køge Sygekasse i 22 år, heraf de sidste 17 år som forretningsfører. Som ny forretningsfører har man antaget kassens mangeårege kasserer William Pedersen, og som ny kasserer, kontorassistent Jørgen Larsen, der har været ansat siden 1943.
(ØF 9. oktober 1954 side 4)

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.