Fast rute for stykgods – Køge – Rønne

Det bornholmske dampskibsselskab af 1866 har besluttet at aflaste kajen i København, som har vanskeligt ved at overkomme de store mængder stykgods.
Skibsmægler Elof Rasmussen, der er rederiagent i Køge, oplyser, at stykgodsruten betjenes af det 240 tons store “M/S Osric” af København med 2 ugentlige ture.
(ØF 17. juni 1961 side 4)
Det fremgår af avisen den 21. juni 1961, at ruten er startet i dag.
I avisen den 22. juni 1961 side 1 bringes et billede af skibet ved kajen i Køge Havn