Er Gl. Kjøgegaard “Kyssegaard”?

Navnet “Kyssegaard” fandt den nygifte, 68 årige Grundtvig på. Sidste nummer af højskolebladet bringer et hidtil utrykt digt af Grundtvig, som han skrev kort efter, at han i 1851 – 68 år gammel – havde giftet sig med søsteren til godsejeren på Gammel Kjøgegaard. Der er 5 vers *) – det sidste lyder:
Derfor fast det for mig står, Gaard med spidse gavle
kaldes skal du “Kyssegaard”, Skriv det på en tavle.
*) alle versene handler om at kysse.

(ØF 19. maj 1956 side 4)