En motorvogn vækkede opsigt

Notits fra Kjøge Avis:

“En Motorvogn fra A/S N. Larsens Vognfabrik i Kjøbenhavn ankom i Dag til Kjøge og kørte ind til Direktør, Løjtnant Larsens Svigerfader, Agent F.A. Hansen i Brogade. Løjtnant Larsen kørte fra Kjøbenhavn Kl. 12 og var i Kjøge Kl. 2. Vognen vejer 1.200 Pund og drives af en 4 Hestes Benzinmotor. Dette ualmindelige Køretøj vakte stor opsigt i Kjøge, hvor Gaderne i Anledning af Markedet var stærkt befærdede. Prisen paa omtalte Køretøj er 5.500 Kroner”.