En “lim-pind” fra Dansk Limfabrik.

En af de nærmeste dage sender Dansk Limfabrik ved Køge et nyt produkt på markedet – en limpind. Fabrikens direktør W. Hallarth har i en årrække studeret muligheden for dette produkt. “Limpinden” vil virke som en kuglepen, hvor der kan skiftes patron.
Vil erstatte anvendelsen af Clips. (½ spalte) (ØF 18. januar 1956 side 4)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.