En chokoladebeholder blev opsat

Notits i Kjøge Avis:

“De automatiske Opstandere er paa deres vandring i Verden nu ogsaa naaet Kjøge. En Chokolade-Beholder, der – saa snart man nedlægger en 10 Øre i Rillen – strax giver en Chokoladekage igjen, blev nemlig i Gaar opstillet uden for Kjøbmand Bülows Forretning i Brogade”.

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 18. januar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.