Distriktsjordemoderen

Den nye distriktsjordemoder Anna Hermann, averterede i “Kjøge og Omegns Nyheds- og Avertissementstidende”, at hun tilbød “Påsætning af Blodkopper og Igler samt Aareladning. Jeg har desuden Salg af Ligtøj til baade Børn og Voksne”.