Distriktsjordemoderen

Den nye distriktsjordemoder Anna Hermann, averterede i “Kjøge og Omegns Nyheds- og Avertissementstidende”, at hun tilbød “Påsætning af Blodkopper og Igler samt Aareladning. Jeg har desuden Salg af Ligtøj til baade Børn og Voksne”.

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.