Det blev mit lod at skære et lysende lys i sort

Samtale med barbermester Aage Sewerin, der har 40 års jubilæum som frisør og 25 år som kunstner.
“Der er forskel på, hvad man lever af og hvad man lever for”
siger Aage Sewerin. Visse værdier overstiger langt den fyldte pengekasse.
Han startede på Stormøllevej, og da Køge skibsværft lukkede,
flyttede han til Ivar Huitfeldtsvej.
(ØF 6. december 1961 side 3 – 1½ spalte + 2 træsnit
– 1 fra Kirkestræde og 1 af manden selv)