Der skal opføres 30 – 40 lejligheder ved Strandpromenaden

Lynggården på Codanvej (siden 1970 Norgesvej) også kaldet “codan-bygningerne” har skiftet ejer. De nye ejere er grosserer Weiner, Lyngby og fabrikant Stigaard Amler, Valby. Med i handelen indgår det ubebyggede areal mellem Codanvej og Strandpromenaden. Man vil bygge 3 beboelsesejendomme med i alt 30 – 40 lejligheder.
Lejlighederne bliver moderne, men der er tale om et skrabet byggeri for at holde huslejerne nede. (ØF 4. juni 1955 side 4)