Deportation af danske jøder

Den tyske besættelsesmagt iværksatte en voldsom eftersøgning, arrestation og deportation af danske jøder. Fra Køge transporteredes et stort antal jøder illegalt til Sverige.