Den nye lods i Køge

Skibsfører Børge Johan Andersson , der i øjeblikket sejler med rederiet Foltings “Troja”, er af Lodsdirektoratet i København udset til stillingen som lods i Køge i midten af februar 1955, men udnævnelsen vil først foreligge til marts. Havnefoged H. W. Mortensen vil fungere som lods indtil Andersson tiltræder. (øF 29. januar 1955 side 4)