Den nye graver antaget.

Køge Menighedsråd har til det nyoprettede embede som graver ved Sct. Nicolaj Kirkegård antaget savværksarbejder Svend Pedersen, “Møllevænget ” 15 –
fra 1. april 1955. (ØF 21. marts 1955 side 4)