Den nye graver antaget.

Køge Menighedsråd har til det nyoprettede embede som graver ved Sct. Nicolaj Kirkegård antaget savværksarbejder Svend Pedersen, “Møllevænget ” 15 –
fra 1. april 1955. (ØF 21. marts 1955 side 4)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.