Den konservative kvindekreds’ 10 års jubilæum

Den 30. november 1952 havde Den konservative kvindekreds 10 års jubilæum, der afholdtes på Hotel Hafnia. Byrådsmedlem fru Anna Poulsen bød velkommen.
Landstingsmand fru Lisbeth Hindsgaul sagde blandt andet “at kvinder i politik havde uforlignelige taktiske evner”. Man berørte eventuel ændring af grundloven, der ville berøre tronfølgen. Der var indlæg af pastor Gottschalck Hansen (ØF 16. december 1952 side 8)