Den Danske Skole

Rådmand Søren Knudsen skænkede 100 rdl. til fattige børn i “Den Danske Skole”, som lå i Søren Smeds gård i Vestergade.