Dansk Andels Gødningsforretning på Køge Havn

På kun 3 måneder er det lykkedes, at rejse Dansk Andels Gødningsforretnings 4 nye bygninger på havnepladsen. (Søndre Havn) Kapaciteten er på godt 2.500 tons gødningsstof. Skal kunne tage den norske salpeter mens varen er billigst.
Billede og tekst i ØF 4. september 1952 side 4)
DAG’s bygninger dækker 770 m2 og det tog 7½ måned at få materialebevilling.
Indvielsen var den 4. september og borgmesteren lovede, at “retiraderne”, der er genbo til byggeriet, vil blive fjernet. (ØF 5. september 1952 side 4)